TRAVEL TRIPOD – PODPORA

TRAVEL TRIPOD – NÁVOD K POUŽITÍ

Níže naleznete český popis návodu (přiloženého k produktu) – text je vždy pod skupinou obrázků.
1. KNOW YOUR TRIPOD – Anatomie vašeho stativu | Standard Plate – standardní Arca destička | quick release tab – rychloupínací mechanismus | locking ring – uzamykací prstenec | adjustment ring – nastavovací prstenec | leg angle adjusters – záklopky pro nastavení úhlu nohou | deployable center column knob – vysouvací knoflík středového sloupku | Anchor attachment – upevnění pro kotvičku
2. cam levers – pákové zámky | high grip rubber feet – gumové patky s možností uchopení pro vytažení | phone mount stows in center column – držák na mobilní telefon lze zasunout do středového sloupku | hook – hák na zátěž | + 4mm 2.5mm hex tools – imbus klíč
3. TRIPOD BAG – Ochranný obal | padded + zippered case – polstrované pouzdro na zip | internal hex key pocket – vnitřní kapsička na imbus klíč | loops for Peak Design Cord Hook straps or Peak Design Anchors and Straps – oka pro stahovací pásky se systémem háčků Cord Hook nebo PD kotvičky a popruhy | padded foam laminate – polstrováno pěnou
4. PD ECOSYSTEM – PD ekosystém | our products are designed to work together seamlessly – naše produkty jsou navrženy tak, aby spolu perfektně spolupracovaly | quickly switch between the Travel Tripod and our Capture Clip and/or our family of straps – rychlé přepněte mezi stativem Travel Tripod a naším držákem Capture nebo našimy popruhy | all of our full-size bags can accommodate tripod carry natively – všechna naše zavazadla (kromě nejmenších) jsou přizpůsobena pro přepravu Travel Tripod
5. STANDARD PLATE – standardní destička | Peak Design Standard Plate works with our Capture Clip, entire suite of camera straps, and Peak Design tripods – PD destička je kompatibilní s držáky Capture, všemi PD popruhy a stativy | engineered for lowest profile design – navrženo pro co nejmenší tloušťku destičky
6. PLATE ATTACHMENT – připevnění destičky | hex wrench has higher torque input for secure connection – použití ibmus klíče umožňuje vetší utažení a tedy bezpečnější připevnění | 4mm hex | normal & long lens – normální a dlouhé objektivy
7. DEPLOY LEGS – vysunutí nohou | unlock cam levers x3 – otevřete pákové zámky (3x) | pro tip: open 4 cams at once – můžete otevřít najednu všechny 4 pákové zámky na jedné noze | extend legs – vysuňte sekce nohou; doporučeno uchopit patky jednou rukou a sekce vytáhnout, spíše než nechat je samovolně vyjet vlastní tíhou k zemi – tím může dojít k nadměrnému opotřebení vnitřních vložek nohou); zavřete pákové zámky
8. CENTER COLUMN – středový sloupek| deployable knob – vysouvací knoflík středového sloupku | height adjustment – nastvení výšky | pro tip: lower CC = more stability – méně vysunutý střed. sloupek zajistí větší stabilitu
1. CAMERA INSERTION – připevnění fotoaparátu | entry | secured – vložte přední část destičky (1) a tlakem dolů zaklapne zaklapne (2) zadní část
2. LOCKING RING – uzamykací prstenec | use to reduce camera shake – pro lepší zajištění a redukci vibraci zakmńěte rychloup. mechanismum pomocí prstence | open engaged – riks aproti zavřenému zámčku znaží zamknutí | pro tip: further reduce shake by using camera’s 2-second self timer – vibrace lze dále eliminovat použitím např. 2s samospouště
3. ADJUSTMENT RING – nastavovací prstenec | single ring for full articulation – jeden prstenec pro pohyb všemi směry | loosen – povolení | tighten – utažení
4. supports telephoto – podporuje teleobjektivy | portrait orientation optimized for grip on top – při orientaci na výšku optimalizováno pro grip nahoře | pro tip: reinsert camera with new orientation for increased portrait range – pokud při orientaci na výšku brání v pohybu jedno ze tří žeber na spodku hlavy, upněte fotoaparát do stativu pootočený o 90 nebo 180st.
5. HOOK – hák | use counterweights to keep tripod stable – stabilitu stativu zvýší zavěšení protizávaží | hook removal is necessary for accessing phone mount, low mode, and inverted mode – odpojení háku je nutné pro přístup k držáku telefonu a Low“ a „Inverted“ režimy
6. removal & insertion – odpojení povytažením, otočením a vysunutím, připojení obrácený postup, vše velmi jemně bez použití síly
7. PHONE MOUNT – držák na telefon | integrated mount fits most cell phones – vestavěný držák na (téměř libovolný) telefon | stows in center column – pomocí magnetu se ukládá do středového sloupku
8. unfold mount – rozložte držák | phone into mount – vložte do něj telefon | mount into head – připojte k hlavě (do rychloupínacího mechanismu)
1. LOW MODE – nízký režim | capture unique perspectives – pro focení z nízké perspektivy | remove hook – odpojte hák | remove center column – vysuňte středový sloupek
2. tilt head and loosen screw – nakloňte hlavu o 90st. a 4mm imbusem povolte šroub v hlavě | detach center column – odpojte středový sloupek od hlavy | adjust leg angle + reinstall – zvětšete úhel nohou a zpět zasuňte hlavu (pozor na dostatečné zasunutí části středového sloupku)
3. INVERTED MODE – otočený režim | shoot straight down + from lower position – foťte směrem přímo dolu nebo s velmi malé výšky | remove hook – odpojte hák | flip center column | otočte středový sloupek a nainstalujte
4. FEET – patky | rubber feet for general use – gumové patky pro běžné použití | spikes available separately – hroty v prodeji zvlášť | TUNING CAM LEVERS – doladění pákových zámků | levers will loosen over time – zámky se po čase mohou trochu povolit | tune for preferred resistance – pomocí klíče lze jemně doladit na požadovaný odpor
5. PEAK DESIGN STRAPS – PD popruhy | sold separately – v prodeji samostatně | Anchor installation x2 – instalace kotviček | orient hook to match hub anchor – hák otočte tak, aby směřovala stejně jako kotvička u hlavy
6. PEG REMOVAL – odejmutí kolíků – 2.5mm ibmus | pro tip: remove pegs to mount L-bracket – kolíky odejměte před použitím L destičky | HEAD ADAPTOR – adapter pro libivolnou stativovou hlavu| sold separately – v prodeji samostatně | universal 3/8” – standardní 3/8” stativový šroub
OneFive s.r.o. (zastoupení Peak Design pro ČR a SK) - Obchodní podmínky
CZK Česká koruna
EUR Euro