Ochrana osobních údajů

1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bicyclecafe se zavazuje využívat informace vámi poskytnuté na této webové stránce v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Bicyclecafe shromažďuje osobní údaje prostřednictvím dobrovolně poskytnutých dat v případech, jako jsou například registrace výrobků (online), asistence našich telefonních center a opravy poškozených výrobků. Společnost Bicyclecafe použije získané údaje pro poskytnutí požadované služby (například oprava poškozeného výrobku) nebo pro poskytnutí vámi požadovaných informací o výrobcích a službách. To může vyžadovat kontaktování vaší osoby prostřednictvím e-mailu, telefonu, zprávy SMS nebo dopisu. V případě propagačních nabídek mohou tyto údaje zahrnovat ověření vašeho oprávnění k využití nabídky nebo upozornění týkající se administrativních záležitostí. Společnost Bicyclecafe může přenést osobní údaje přidruženým společnostem a/nebo třetím stranám, které jsou zapojeny společností Bicyclecafe do poskytování definovaných služeb, jako jsou například opravy výrobků. Veškeré údaje přenesené za těchto podmínek budou použity striktně v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a nebudou poskytnuty k žádnému jinému účelu mimo definice tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. TRVALÁ INFORMOVANOST
Zasílání informací o nabídkách, službách a výrobcích. Pokud jste uvedli, že si přejete doručovat takovéto informace, společnost Bicyclecafe, některá z našich přidružených společností nebo třetí strana najatá společností Bicyclecafe vás může kontaktovat pomocí e-mailu nebo jinak (poštou nebo telefonicky, pokud máme tyto údaje k dispozici) z důvodu poskytnutí informací o službách, výrobcích, soutěžích a nabídkách vztahujících se přímo ke společnosti Bicyclecafe, k jejím výrobkům pro práci s obrazem a souvisejícím službám. Budete-li si v libovolném okamžiku přát ukončit doručování takovýchto informací, můžete svůj požadavek vznést kontaktováním společnosti Bicyclecafe prostřednictvím našeho emailu info@peakdesign.cz.

3. SOUBORY COOKIE A MONITOROVÁNÍ
Společnost Bicyclecafe může shromažďovat informace o vašem využívání webových stránek prostřednictvím souborů cookie.
Co je to cookie?
Soubory cookie jsou informace ukládané na pevném disku vašeho počítače nebo na vašem mobilním zařízení vaším webovým prohlížečem. Vrátíte-li se na naší webovou stránku, náš server automaticky rozpozná soubor cookie a poskytne nám informace o vaší poslední návštěvě.
Soubory cookie používáme pro zlepšení online zážitků našich návštěvníků a lepší porozumění využívání naší webové stránky. Soubory cookie nám například mohou říci, jestli jste již dříve navštívili naší webovou stránku nebo jestli jste novými návštěvníky. Tyto soubory si rovněž mohou zapamatovat vámi upřednostňované výrobky a pomohou zajistit, aby vám zobrazované online reklamy lépe vyhovovaly vám a vašim zájmům. Společnost Bicyclecafe může rovněž provádět monitoring sloužící k posouzení oblíbenosti různých částí webové stránky a k vylepšení navigace na webové stránce. Tyto informace nicméně nebudou propojovány s vašimi osobními údaji.
Typy souborů cookie
Existují dvě široké kategorie souborů cookie:
Vlastní soubory, které jsou ukládány přímo společností Bicyclecafe do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Používá je pouze společnost Bicyclecafe za účelem rozpoznání vašeho počítače nebo mobilního zařízení po návratu na naše webové stránky.
Cizí soubory cookie jsou podávány poskytovateli služeb na našich webových stránkách. Tito poskytovatelé služeb je mohou používat k rozpoznání vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě jiných webových stránek. Cizí soubory cookie jsou nejčastěji používány pro účely analýzy nebo reklamy.
Soubory cookie mohou na vašem počítači nebo mobilním zařízení existovat různě dlouho. Některé soubory cookie jsou „cookie relace“. To znamená, že existují jen po dobu spuštění prohlížeče. Po zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Některé soubory cookie jsou „trvalé cookie“. Zachovají se i po zavření prohlížeče. Mohou být používány webovými stránkami společnosti Bicyclecafe za účelem rozpoznání vašeho počítače nebo mobilního zařízení poté, co prohlížeč znovu otevřete.
Které soubory cookie používáme?
Naše webové stránky používají následující typy souborů cookie:
- Typ souborů cookie: Soubory cookie nezbytné pro základní účely
Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k poskytování služeb na našich webových stránkách a k používání některých funkcí. Umožňují našim stránkám pamatovat si vaše volby, například označení příspěvku hvězdičkou. Nemohou sledovat vaši aktivitu při procházení jiných webových stránek.
- Typ souborů cookie: Analytické soubory cookie
Účel: Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak naši návštěvníci využívají naše webové stránky. Shromážděné informace nelze použít k identifikaci individuálních návštěvníků. Tyto informace jsou agregovány. Zahrnují počet návštěvníků na našich webových stránkách, webové stránky, ze kterých na naše stránky přešli, a navštívené stránky na našem webu. Tyto informace používáme k efektivnějšímu provozování našich webových stránek, ke shromažďování obecných demografických informací a k monitorování úrovně aktivity na našich webových stránkách.
- Typ souborů cookie: Výkonnostní cookie
Účel: Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak naši návštěvníci využívají naše webové stránky. To pomáhá při provádění analýzy návštěvnosti a porozumění tomu, jakým způsobem návštěvníci naše stránky používají. Pro tento účel používáme službu Google Analytics. Google Analytics používá vlastní soubory cookie. Tyto soubory neshromažďují informace, které by bylo možné použít k identifikaci individuálních návštěvníků. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookies jsou agregovány a tedy anonymní. Slouží pouze ke zlepšení fungování stránek. Další informace o souborech cookie služby Google Analytics naleznete zde: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Pokud chcete, aby služba Google Analytics nesledovala vaše používání našich stránek, stáhněte a nainstalujte si do prohlížeče plugin, který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=
- Typ souborů cookie: Cookie sociálních médií
Účel: Tyto soubory cookie se používají při sdílení informací pomocí tlačítka sdílení prostřednictvím sociálních médií. Dále se používají při použití tlačítek „To se mi líbí“, propojení vašeho účtu nebo interakci s naším obsahem prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter nebo Google+. Sociální sítě zaznamenávají tuto činnost. Tyto informace mohou být propojeny s cílenou nebo reklamní činností.
Jak spravovat nebo odstraňovat soubory cookie
Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. V nastavení prohlížeče na vašem počítači nebo mobilním zařízení můžete změnit předvolby souborů cookie a zakázat jejich automatické přijímání, případně zakázat přijímání všech souborů cookies z těchto webových stránek. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů ve vašem prohlížeči (obvykle umístěných v ovládacích prvcích „Nastavení“, „Nápověda“, „Nástroje“ nebo „Upravit“). Pokud se rozhodnete zakázat přijímání souborů cookie, budete i nadále moci používat většinu funkcí na našich stránkách. Může vám však být znemožněn přístup k částem, které se soubory cookie pracují.

4. BEZPEČNOST A ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ
Společnost Bicyclecafe implementovala zabezpečovací technologie zaručující ochranu vašich osobních údajů. Na příslušných místech se využívá šifrování a brána Firewall pro zamezení přístupu třetích stran k vašim osobním údajům.
Aby mohla společnost Bicyclecafe plnit požadavky souvisejících zákonů a vládních nařízení, vyhrazuje si právo přistupovat k identifikovatelným osobním údajům z důvodu správné činnosti našich systémů nebo z důvodu ochrany zákazníků či společnosti Bicyclecafe. Společnost Bicyclecafe si rovněž vyhrazuje právo odhalit identifikovatelné informace třetí straně, pokud se vyskytne stížnost ohledně vašeho využívání webové stránky a našich služeb.

5. PRÁVA
Máte právo přistupovat k vašim osobním údajům prostřednictvím odkazu na váš profil a tyto údaje opravovat, aktualizovat nebo mazat zasláním požadavku na naše evropské středisko podpory na adrese www.europe-Bicyclecafe.com/support. Mějte na paměti, že pokud budete požadovat kopii těchto údajů, můžeme vás požádat o ověření identity. Společnost Bicyclecafe si vyhrazuje právo účtovat v takovýchto případech malý administrativní poplatek.

6. PLATNOST
Společnost Bicyclecafe bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom mohli poskytnout výrobky nebo služby vámi požadované, resp. po delší dobu vyžadovanou zákonem.

7. AKTUALIZACE
Společnost Bicyclecafe si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat Prohlášení o ochraně osobních údajů a upozorní vás v případě libovolných změn ovlivňujících využívání vašich osobních údajů.

8. DALŠÍ INFORMACE
Některé části zpracování vašich osobních údajů mohou probíhat na místech mimo evropskou ekonomickou oblast, a to výhradně za výše uvedeným účelem a za účelem hromadné administrace. To vyžaduje přenos dat na místo mimo evropskou ekonomickou oblast. Společnost Bicyclecafe vám zaručuje, že pokud budou vaše údaje přeneseny, zajistí potřebná opatření pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů včetně příslušných kontrol v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů.

Tato webová stránka je provozována společností Bicyclecafe, s.r.o. se sídlem Žitomírská 693/39, 101 00, Praha 10 identifikační číslo: 27911888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125977.

OneFive s.r.o. (zastoupení Peak Design pro ČR a SK) - Obchodní podmínky
EUR Euro